Wyzwania przed administratorem wspólnot mieszkaniowych

Istnieje wiele zadań, przed którymi stoi administrator wspólnoty mieszkaniowej i ich skomplikowanie oraz czasochłonność wynikają przede wszystkim z wielkości takiej wspólnoty. Zgodnie z ustawą o własności lokali, która dokładnie opisuje wszystkie zasady dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i precyzyjnie odpowiada na pytania o sposób zarządzania nieruchomością, która składa się na wspólnotę.

Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi małymi i dużymi – różnice

Im większa wspólnota – im więcej lokali ją tworzy, tym więcej problemów napotyka zarządca lub administrator, co wynika przede wszystkim z roszczeniowości wielu lokatorów i oczekiwań właścicieli mieszkań co do utrzymania nieruchomości w najwyższym stanie. Istnieją wspólnoty mieszkaniowe składające się z pięciu czy dziesięciu mieszkań – przeważnie ulokowane w kamienicach lub bardzo luksusowych niewielkich apartamentowcach i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi utworzonymi z tak niewielkiej liczby lokali jest względnie proste oraz bezproblemowe.

Zarządzanie budynkiem w okresie rękojmi i gwarancji

Większe wspólnoty mogą natomiast z powodzeniem liczyć od stu do nawet tysiąca mieszkań i wtedy liczba problemów oraz pytań, z którymi mieszkańcy i współwłaściciele kontaktują się na co dzień z administracją, bywa ogromna. W przypadku nowych budynków, oddanych dopiero do użytkowania, inwestorzy sprzedający mieszkania klientom na rynku pierwotnym muszą zagwarantować im co najmniej pięcioletnią rękojmię na produkt, jakim jest mieszkanie. Gwarancję udziela się także zarządcy nieruchomości, a więc administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi utworzonymi z budynków dopiero wybudowanych jest dużo łatwiejsze, ponieważ także usterki w częściach wspólnych i naprawy instalacji na nieruchomości również odbywają się w ramach procedury gwarancyjnej, bez kosztów po stronie wspólnoty mieszkaniowej. Aby to jednak było możliwe, zarządca nieruchomości musi posiadać odpowiednią dokumentację techniczną i niepodważalne ekspertyzy budowlane i prowadzić w terminie wszystkie przegląd stanu technicznego poszczególnych instalacji.